dinsdag 30 november 2010

Sneeuwpret!

Jonathan begon al gauw sneeuwballen te maken! Meester Servaas, meester David en juf Elien
hadden hun kamp aan de overkant gemaakt.
Meester john zag een partijtje sneeuwballen gooien ook wel zitten...

... maar die keerde snel op zijn tellen terug :-) !

Beetje oneerlijke concurentie niet? 5 tegen...
Maar 't was super leuk!